Solid agriculture

Jovem: landbouwtechnische opleiding voor ondernemende jongeren

Jovem is een landbouwtechnische opleiding voor ondernemende jongeren in het Ayacuchaanse Andesgebergte in Peru. Het project leidt jongeren op tot succesvolle landbouw-ondernemers door het aanbieden van een zeer praktische en kwalitatieve landbouwopleiding. Er is niet alleen aandacht voor landbouw-technische vakken, maar er wordt ook gewerkt op het vlak van ondernemerschap, bedrijfsbeheer en persoonlijke …

Solid agriculture

Familias saludables: Gezonde, sterke families

Solid verbetert de leefsituatie van vele bijzonder kwetsbare gezinnen in de berggemeenschappen van Ayacucho. Solid werkt heel intensief met heel het gezin samen op vlak van gezondheid en welzijn. Bij deze rurale gezinnen – vaak alleenstaande moeders, soms oudere boeren – worden ook technieken geïmplementeerd voor een verbeterde huisvesting. Technieken met een eenvoudig ontwerp, …

Solid agriculture

Solid Food Peru: Landbouwtechnische en commerciële ondersteuning

Solid Food Peru geeft opleidingen over landbouwkundige en commerciële kwesties aan vele landbouwers en hun gezinnen. Voornamelijk over de teelt van biologische quinoa. Er wordt ook geïnvesteerd in onderzoek naar vergeten, maar zeer waardevolle Andes – ‘granen’ zoals cañihua, kiwicha en andere Andes gewassen zoals tarwi.

Solid Food Peru commercialiseert onder meer …

Solid agriculture

Solid farm: Boerderij als rolmodel

Avelac is een modelboerderij en opleidingsinstituut voor boeren met melkvee, gelegen op het dak van de Andes, op 3600 meter hoogte. Met 40 hectare landbouwgrond en 120 koeien wil deze onderneming een antwoord bieden op de vraag naar kwaliteitsmelkvee en helpen om de veeteelt in Ayacucho te verbeteren. Ze wil koeien van een …