Twee types van projecten

Solid is een krachtenbundeling tussen verschillende organisaties.

Solid helpt mensen in het Zuiden om zelf hun leven in handen te nemen. Zo maken we op termijn hulp overbodig. Samen met sociale organisaties lanceren we bedrijven op mensenmaat die commercieel rendabel zijn. En dat lukt!


solid-agriculture

Solid agriculture zet in op duurzame landbouwprojecten in Ayacucho, Peru zodat de boerenfamilies op eigen benen kunnen staan. Met respect voor mens en milieu. De winst die hieruit voortvloeit, investeert Solid agriculture in sociale projecten op het platteland: vorming van jongeren in ruraal ondernemerschap, samenwerking met arme boerenfamilies,… Dit alles gebeurt met bijzondere aandacht voor persoonlijke sociale ontwikkeling en bewustwording van de eigen kracht. Een win-win verhaal waar iedereen beter van wordt!

Lees hier meer over Solid agriculture.


solid-crafts

Solid crafts ontwikkelt en begeleidt duurzame handwerkateliers waar kansarmen op een eerlijke manier tewerkgesteld worden en waar de focus ligt op hoogkwalitatieve grondstoffen en authentieke ambachten. De winst die hieruit voortvloeit, investeert Solid crafts in sociale projecten: opvang van tienermoeders, ondersteuning van gevluchte en misbruikte kinderen…  Met bijzondere aandacht voor persoonlijke sociale ontwikkeling en bewustwording van de eigen kracht. Een win-win verhaal waar iedereen beter van wordt!

Lees hier meer over Solid crafts.


Alle projecten