Word vrijwilliger en werk met ons mee

Bij Solid International zetten we vrijwilligers in binnen duidelijk afgebakende taken, in afgelijnde vakgebieden, naargelang de behoeften die er zijn in welbepaalde projecten.

Kan je je vlot uitdrukken in het Spaans? En wil je voltijds, deeltijds of occasioneel met ons meewerken? Beschik je over ervaring of knowhow over het bedrijfsleven en het ondernemerschap? Heb je expertise inzake landbouw en veeteelt, handwerk (breien, haken), textiel/mode, de gezondheidssector, de sociale sector? Geef je opleiding en vorming in een van deze materies? Of sta je sterk in fondsenwerving, communicatie of marketing? Dan kunnen we je expertise zeker gebruiken – hetzij hier, hetzij in Peru.

Wil je graag vrijwilliger worden? Vul dan onderstaand formulier in en wij contacteren je zo spoedig mogelijk.


Gegevens

Telefoonnummer*

Geboortedatum


Alle projecten